Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Joó Lajos Oktatók: Joó Lajos;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgató jártasságra tegyen szert a tárgyalások fajtáiban, a különféle célú tárgyalásokhoz alkalmazandói technikákban.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az emberi 8 kapcsolattípus azonosítása, jellemzõik kiscsoportos feldolgozása és prezentációja,
Egyediség megfogalmazások, egyediség forgatókönyvek és módszertan
3. Elevator pitch- a magam sztereotípiamentes bemutatása-gyakorlat az elsõ benyomás szerepe a kommunikációban-megbeszélésben-tárgyalásban, Önismereti elemek, tanulási stílus, kommunikáció a különbözõ profilokkal, egészbõl induló-konkrétból induló gondolkodásmódok megismerése, kezelése, saját profilcsoportokban kidolgozás a bemutatók és megbeszélések "+" és "-" és ezek prezentációja, elgondolás érthetõvé tétele, visszajelzési alapok bemutatása, azonosítása
5. Kommunikációs alapok: értõ figyelem, asszertivitás, erõszak nélküli határozottság, öndiagnózis, helyzet és problémakezelés ha nekem van problémám, illetve ha másnak van problémája, kommunikációs sorompók, szituációs feldolgozások, saját problémákra asszertív mondatok szerkesztése
7. Rektori szünet
9. Húsvét
11. Konfliktusok kezelése, öndiagnózis Q-elemzés. Metakommunikáció-Pacing Program, A megbeszélések, tárgyalások jellemzõi, elõkészítési-megvalósítási- monitoring fázisai, alap-delegációs tárgyalás elõkészítése és lefolytatása több csoportban ugyanarra a szituációra egymás elõtt és érzékeléssel (tárgyalási viselkedés –tár bõvítés)
13. Érdekellentétben erõsebb delegációs tárgyalási szituációkra felkészülés, lejátszása, megélése, önértékelések-visszajelzések, egymás strukturált megfigyelése, 3 konkrét tárgyaláselemzés
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Csoportos értékelés a tárgyalásokról. A vezetett füzet ellenõrzése. A zh eredménye.
Pótlás: lásd TVSZ
 
Kötelező irodalom: Bill Scott: A tárgyalás fortélyai
Roger Dawson:Nyerõ tárgyalási taktikák Bagolyvár, 1999
Roger Fisher – William Ury – Bruce Patton:A sikeres tárgyalás alapjai. Bagolyvár,1997
Ajánlott irodalom: Dezsényi Péter: Kérd kölcsön a medve kalapácsát, de úgy, hogy oda is adja. Bagolyvár 2002
Dale Carnegie: A meggyõzés iskolája; A hatásos beszéd módszerei – Sikerkalauz III.
Allan Pease: Testbeszéd
Terry Gillen: A meggyõzés mesterfogásai
Herb Cohen: Bármit meg tud tárgyalni
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000