Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Joó Lajos Oktatók: Joó Lajos;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók elméletben is megismerkedjenek az eredményes tárgyalás feltételeivel, s maguknak is módjuk legyen "steril" közegben kipróbálni tárgyalási
készségeiket
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Pontos, rendes füzetvezetés Maximum egy hiányzás megengedett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
2. Az emberi 8 kapcsolattípus azonosítása, jellemzõik kiscsoportos feldolgozása és prezentációja,
Egyediség megfogalmazások, egyediség forgatókönyvek és módszertan
4. Elevator pitch- a magam sztereotípiamentes bemutatása-gyakorlat az elsõ benyomás szerepe a kommunikációban-megbeszélésben-tárgyalásban, Önismereti elemek, tanulási stílus, kommunikáció a különbözõ profilokkal, egészbõl induló-konkrétból induló gondolkodásmódok megismerése, kezelése, saját profilcsoportokban kidolgozás a bemutatók és megbeszélések "+" és "-" és ezek prezentációja, elgondolás érthetõvé tétele, visszajelzési alapok bemutatása, azonosítása
6. Kommunikációs alapok: értõ figyelem, asszertivitás, erõszak nélküli határozottság, öndiagnózis, helyzet és problémakezelés ha nekem van problémám, illetve ha másnak van problémája, kommunikációs sorompók, szituációs feldolgozások, saját problémákra asszertív mondatok szerkesztése
10. Konfliktusok kezelése, öndiagnózis Q-elemzés. Metakommunikáció-Pacing Program, A megbeszélések, tárgyalások jellemzõi, elõkészítési-megvalósítási- monitoring fázisai, alap-delegációs tárgyalás elõkészítése és lefolytatása több csoportban ugyanarra a szituációra egymás elõtt és érzékeléssel (tárgyalási viselkedés –tár bõvítés)
14. Érdekellentétben erõsebb delegációs tárgyalási szituációkra felkészülés, lejátszása, megélése, önértékelések-visszajelzések, egymás strukturált megfigyelése, 3 konkrét tárgyaláselemzés
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A füzetvezetés ellenõrzése, a tárgyalási gyakorlat sikeressége (többek között a többiek visszajelzése alapján)
 
Kötelező irodalom: Scott, Bill: A tárgyalás fortélyai Novotrade 1988
Gillen, Terry: A meggyõzés mesterfogásai Bagolyvár 1999
Dezsényi Péter: Kérd kölcsön a medve kalapácsát!.. Bagolyvár 2002
 
Egyéb segédletek: hand out-ok, kérdõívek
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000