Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Joó Lajos Oktatók: Joó Lajos;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgató jártasságra tegyen szert a kommunikáció különbözõ formáiban, elsõsorban a fõiskolán igényelt írásbeli és szóbeli
prezentációban. Ismerkedjen
meg az önéletrajz és a szakdolgozat készítés szabályaival (úgy, ahogy azt jelenleg általában elvárják), tanulja meg a szóbeli
vizsgára és a kiselõadásra
való felkészülés módszereit, az elõadóval szemben támasztott elvárásokat, a hatásos beszéd módszereit, s legyen képes egy
sikeres prezentációra.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az emberi 8 kapcsolattípus azonosítása, jellemzõik kiscsoportos feldolgozása és prezentációja,
Egyediség megfogalmazások, egyediség forgatókönyvek és módszertan
3. Elevator pitch- a magam sztereotípiamentes bemutatása-gyakorlat az elsõ benyomás szerepe a kommunikációban-megbeszélésben-tárgyalásban, Önismereti elemek, tanulási stílus, kommunikáció a különbözõ profilokkal, egészbõl induló-konkrétból induló gondolkodásmódok megismerése, kezelése, saját profilcsoportokban kidolgozás a bemutatók és megbeszélések "+" és "-" és ezek prezentációja, elgondolás érthetõvé tétele, visszajelzési alapok bemutatása, azonosítása
5. Kommunikációs alapok: értõ figyelem, asszertivitás, erõszak nélküli határozottság, öndiagnózis, helyzet és problémakezelés ha nekem van problémám, illetve ha másnak van problémája, kommunikációs sorompók, szituációs feldolgozások, saját problémákra asszertív mondatok szerkesztése
7. Rektori szünet
9. Húsvét
11. Konfliktusok kezelése, öndiagnózis Q-elemzés. Metakommunikáció-Pacing Program, A megbeszélések, tárgyalások jellemzõi, elõkészítési-megvalósítási- monitoring fázisai, alap-delegációs tárgyalás elõkészítése és lefolytatása több csoportban ugyanarra a szituációra egymás elõtt és érzékeléssel (tárgyalási viselkedés –tár bõvítés)
13. Érdekellentétben erõsebb delegációs tárgyalási szituációkra felkészülés, lejátszása, megélése, önértékelések-visszajelzések, egymás strukturált megfigyelése, 3 konkrét tárgyaláselemzés
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: írásbeli és szóbeli: önéletrajz és prezentáció
 
Kötelező irodalom: Raymond Hull: A sikeres nyilvános beszéd alapjai
Szabó Katalin: Kommunikáció felsõfokon
Ajánlott irodalom: Dale Carnegie: A meggyõzés iskolája; A hatásos beszéd módszerei – Sikerkalauz III.
Allan Pease: Testbeszéd
Terry Gillen: A meggyõzés mesterfogásai
Herb Cohen: Bármit meg tud tárgyalni
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000