Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg a minõségirányítási rendszerek legfontosabb jellemzõit.
Képesek legyenek kidolgozni a munkahelyükön a rájuk vonatkozó minõségirányítási dokumentációs rendszer egyes elemeit.
Legyenek aktív résztvevõi a tanúsítási folyamatnak.
Sajátítsák el a folyamatos fejlesztés szemléletét, a vevõközpontúság érdekében.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1db Zárthelyi, 1db beadandó esszé


A beadandó házi dolgozatot legkésõbb március 22-én 24.00-ig kell e-mailen elküldeni. (gombaszogi.ildiko@kgk.uni-obuda.hu címre).
A dolgozat címe: Minõség, ahogy én látom a munkahelyemen…
(terjedelme 5-6 oldal + borítólap, +kép + melléklet)
Formai követelményei megfelelnek a szakdolgozat formai követelményeinek (lásd: Szabályzatok).
A dolgozat a munkahelyi minõségirányításra vonatkozó helyzetfelmérés alapján ÖNÁLLÓ gondolatokat, fejlesztési javaslatot kell tartalmazzon, szubjektív jellegû, az elsajátított szakkifejezés rendszerre kell épüljön.
A zh megírásának feltétele a dolgozat leadása. Amennyiben a hallgató nem teljesíti ezt, letiltásra kerül.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A minõség története. Minõségfogalom. Minõségmodellek. A minõség mérése. A minõséget meghatározó tényezõk. TQM. Vevõközpontúság. Folyamatos javítás. PDCA-ciklus. Alkalmazottak bevonása
2. TQM megvalósításának lépései. A TQM hatása.
ISO 9000:2008 Minõségirányítási szabvány. A szabványmódosítás okai.
A minõségirányítási alapelvek.
3. A szabvány szerkezete. Az MSZ EN ISO 9001:2009. szabvány fejezetei. Minõségügyi dokumentumok. A minõségirányítási rendszer bevezetése. Auditálás.
4. ZH, elõvizsga
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Elfogadott zh (50%) és beadott esszé esetén aláírás
Az aláírást egy alkalommal lehet pótolni a vizsgaidõszak elsõ 10 napjában kiírt pótlási lehetõség alkalmával.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásban
 
Kötelező irodalom: Dr Drégelyi-Kiss Ágota Minõségbiztosítás BGK-3047 Budapest, 2013
MSZ EN ISO 9001:2009
Elektronikus tananyag a Moodle rendszerbe feltöltve
Órai feladatlapok
Ajánlott irodalom: Dr. Koczor Zoltán: Minõségirányítási rendszerek fejlesztése TÜV Rheiland Akadémia Budapest, 2010
Mike Rother: Toyota-kata HVG Kiadói Rt., 2014
Eric Ries: Lean startup HVG Kiadói Rt., 2013