Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Informatikus közgazdász szak; Műszaki menedzser BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Ferenczi Éva Oktatók: Ferenczi Éva;
 
Előtanulmányi feltételek: Érvényes kooperatív szerzõdés
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az oktatás 3. hetében a tárgyalás elméleti anyagból 60 perces feladatlap kitöltése. Ezen kívül minden hallgatónak, megadott szempontok alapján, a megbeszélt idõben egy konkrét tárgyalást kell lefolytatnia.
Pótlás: az írásbeli feladatlap egy alkalommal, a kurzus végén pótolható, a helyzetgyakorlat nem pótolható. A helyzetgyakorlatoknál a hiányzás nem megengedett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés a tárgyalásba. A tárgyalás fogalma. Tárgyalási helyzet értelmezése. A tárgyalás objektív és szubjektív feltételei. A tárgyalás szakaszai. A tárgyalás megszervezésében, létrejöttében való érdekeltség. A tárgyalás fizikai elõkészítése.
2. Tárgyalás és kommunikáció. A tárgyaló személye, stílusa. Tárgyalási stratégiák és taktikák. „Egyezzünk meg, hogy megegyezünk” címû oktatófilm közös megtekintése és elemzése.
3. Megadott szempontok alapján tárgyalások lefolytatása, közös kiértékelés, megbeszélés.
4. Megadott szempontok alapján tárgyalások lefolytatása, közös kiértékelés, megbeszélés.
5. Megadott szempontok alapján tárgyalások lefolytatása, közös kiértékelés, megbeszélés.
6. Megadott szempontok alapján tárgyalások lefolytatása, közös kiértékelés, megbeszélés.
7. Megadott szempontok alapján tárgyalások lefolytatása, közös kiértékelés, megbeszélés.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsgajegy két részbõl tevõdik össze.
Feladatlap kitöltése és egy szóbeli tárgyalás lefolytatása
 
Kötelező irodalom: Kötelezõ: Ferenczi Éva: Tárgyalástan. 2006. Személyesen átmásolható.