Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Vályi Ferenc Oktatók: Pappné Dr. Nagy Valéria;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 20
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A vállalkozások komplex elemzésének elsajátítása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Pénzügyi elemzés – információforrások – mérlegtan ismétlés
Pénzügyi elemzés fajtái, mutatószámok rendszere – statisztikai ismétlés
Vagyoni helyzet vertikális és horizontális elemzése
2. Rövidtávú pénzügyi helyzet – Alanyi likviditás
Tárgyi likviditás – Likviditási mérleg
Hosszú távú pénzügyi helyzet – eladósodottság, tõkeáttétel
3. Jövedelmezõség,
Hatékonyság,
Új irányzatok – Piaci mutatók
4. Cash flow elemzés
Eredmény-elemzés
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga
 
Kötelező irodalom: Bíró-Kresalek-Pucsek-Sztano: A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése.
Perfekt Kiadó, 2007
Ajánlott irodalom: Virág Miklós: Pénzügyi elemzés, csõd-elõrejelzés Aula, 2004
Illés Ivánné dr. Társaságok pénzügyei, Saldo 2003.
Illés Ivánné dr. Példatár a Társaságok pénzügyeihez, Saldo 2003.
Balogh László: Vállalati pénzügyek példatár. - [Bp.]: Aula, 2003.