Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Elek Györgyné;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTVG111TK
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 6
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A termelés az értékképzõ feladatok lényeges része. Fontos, hogy jól szervezzük, jól vezessük. A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a termelési feladatokkal, gyártásrendszerekkel és a gyártási folyamatok komplex, korszerû feladatrendszerével.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Három esettanulmány megírása és beadása a megbeszélt idõpontban.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. hét A termelésmenedzsment történeti áttekintése
2. 2. hét A termelõrendszerek – Bemenetek, kimenetek, alrendszerek kapcsolata-A folyamatok jellege- Az irányítás jellege
3. 3. hét A termelés stratégiai kérdései – Vállalati stratégia – Termékstratégiák-
Termékek életciklusa – Gyártási folyamatok jellemzõi 3
4. 4. hét A termelõ rendszerek versenyképességét meghatározó tényezõk –A termelõrendszerek életciklusa – A termelési és mûveleti menedzsment
funkciói – A termelésmenedzsment összetevõi
5. 5. hét Elõrejelzés- Az elõrejelzés tipológiája – Igénymenedzsment – Elõrejelzési módszerek – Idõsorok elemzésén alapuló módszerek- Regresszióelemzés – Csoportmódszerek ( alkotó technikák ) – A tervezés Funkciója – Tervezési idõhorizontok és technikák – Aggregált tervezés-
MRP – Ütemezési módszerek
6. 6. hét Gyártási mûveletek gépesítése – Emberi munkavégzés- Gépesítés – Automatizálás – Számjegyvezérlésû ( NC ) gépek, robotok –Gyártósejtek – Összpontosított gyárak – A legkorszerûbb termelési rendszerek jellemzõi
 
Kötelező irodalom: Az elõadáson elhangzott ismeretanyag