Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Lehotai László;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatásának célja magas színvonalú elméleti és gyakorlati ismeretek biztosítása a termék – és árpolitika komplex rendszerében.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Három beadandó esettanulmány, 2 zárthelyi dolgozat megírása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Menedzseri rendszerszemléletû gondolkodás a termék –és
árpolitikában
2. Termékek fogalmi meghatározása, csoportosítása
3. Termékjellemzõk analízise, értékelése
4. Hatékonyságnövelés és értékelemzés összefüggései
5. Termékek életgörbéi
6. Új termék kifejlesztésének tevékenységsora és gazdasági jellemzõi- ABC-analízis – Ipari formatervezés
7. Termék-és árpolitika kapcsolata a merketingmenedzsment
folyamataiban
8. Piacelemzés- piaci lehetõségek elemzése
Piackutatás- célpiacok felkutatása és kiválasztása
Stratégia kialakítása- marketingstratégiák kialakítása ( reklám)
Szervezés, végrehajtás, ellenõrzés – marketingmûveletek szervezése, végrehajtása és ellenõrzése
8.
9. Termék-és árpolitika és a Mc Carthy- féle 5 P koncepció -( 1. ZH.)
10. Marketingmix : Product ( termék)- Price ( ár)- Place ( elosztási
csatorna) – Promotion ( marketingkommunikáció)-
Personal realing( személyes eladás)

11. Total Quality Management ( TQM) teljes körû minõségmenedzsment
és a termék-és árpolitika kapcsolata- Vevõközpontúság- Árpolitika, árképzés
12. 2. ZH.
13. A termékárak kialakításának meghatározó szempontjai-
Költségtényezõk: Költségszámítási rendszerek, eredmény –és
fedezetszámítási modellek összehasonlítása,
élettartam-költségszámítás, költségek szerepe a döntéshozatalban-
Termékjellemzõk- Árpolitikai célok-
Árrugalmasság – Lélektani tényezõk – Demográfiai tényezõk –
Egyéb preferenciai szempontok .
14. Innováció és mûszaki fejlesztés szerepe a termék-és árpolitikában
 
Kötelező irodalom: Dr. Lehotai László: Termék- és árpolitika – az elõadáson és gyakorlati foglalkozáson
elhangzott ismeret