Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy; Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Bogáth Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatók holisztikusan láthassák saját mûködésük – érzéseik, gondolataik és viselkedésük - okait és következményeit. A hallgatók szakirodalom megismerésén
keresztül és helyzetgyakorlatok segítségével ismerhetik meg jobban saját mûködésüket és nyerhetnek betekintést másokéba. Megismerhetik az önkifejezés módjait, valamint képessé
válhatnak konstruktív visszajelzések adására. Prezentáción keresztül csoportmunka és önmenedzselési képességek fejlesztése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
zh, prezentáció
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Személyiség és érzelmi intelligencia
2. Viszonyom a társadalomhoz/ a családhoz/ a társaimhoz
3. Kommunikációs sémák
4. A szeretet öt nyelve
5. A félév értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
zh eredmény,
prezentáció értékelése
 
Kötelező irodalom: Forgách József (2007): A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Kiadó
Ajánlott irodalom: Eric Berne (1984): Emberi játszmák. Gondolat Kiadó
Gary Chapman(2009): A szeretet esszenciája. Harmat Kiadó
Popper Péter (2012): A belsõ utak könyve, Saxum Kiadó
Daniel Goleman (2008):Érzelmi intelligencia Háttér Kiadó
Carl Gustav Jung (2000):Az ember és szimbólumai, Göncöl Kiadó
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISI 9001:2000