Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Vécsey Alexandra;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A végzõs hallgatók képesek legyenek önállóan, saját vállalkozás indítására, annak elõkészítésére és lebonyolítására
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Induló vállalkozás folyamata. Ötletgyûjtés, piaci környezet, termék.
2. Háttér tervezési számítások, személyi és szervezeti feltételek
3. Üzleti tervezés és a vállalkozás indítása. Esettanulmányok
4. A vállalkozói cél. Vízió/misszió.
Innováció a vállalkozásban
5. Vállalkozási forma megválasztása. Alapítási folyamat.
11.
14.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli teszt
 
Kötelező irodalom: Kadocsa György: Vállalkozások szervezése AMICUS Bp 2003
Ajánlott irodalom: Huzrik Anna – Vitéz Péter: Vállalkozz Okosan! Start Nyíregyháza 2001
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000