Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Gombaszögi Ildikó Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A számviteli tanulmányok során elsajátított ismeretek szintetizálása, a gyakorlati munka elmélyítése. A kurzus végére a hallgató legyen képes átlátni a számviteli információs rendszer egyes elemei közti kapcsolatot, valamint mindezt önállóan felépíteni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1db zh megírása az utolsó órán. Éves beszámoló összeállítása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Leltár készítési szabályzat összeállítása
2. Analitikus nyilvántartások készítése
3. Analitikus és fõkönyvi nyilvántartások egyeztetése
4. Évközi és év végi zárlati feladatok
5. Év végi és év eleji rendezõ tételek a fõkönyvi könyvelésben
6. Egyszerûsített éves beszámoló eredménykimutatása
7. Egyszerûsített éves beszámoló mérlege
8. Egyszerûsített éves beszámoló kiegészítõ melléklete
9. Éves beszámoló eredménykimutatása
10. Éves beszámoló mérlege
11. Éves beszámoló kiegészítõ melléklete
12. Üzleti jelentés
13. Beszámoló összeállítás
14. ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Félévközi jegy, amely a házi feladatok és a zh eredménye alapján kerül kialakításra (20%- 80% arányban). Az osztályzatok:
50%-elégséges, 65%-közepes, 80%-jó, 90%-jeles.
 
Kötelező irodalom: Dr Horváth Katalin: Számvitel a gyakorlatban
Ajánlott irodalom: Dr Sztanó Imre: Pénzügyi számvitel (Beszámoló összeállítás)