Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Lehotai László;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTVG111TK
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A projektmenedzsment elvi alapjainak és gyakorlati módszereinek hatékony, azonnal alkalmazható bemutatása és megismertetése. Ez lehetõvé teszi projektek átgondolt tervezését, szervezését és megvalósítását, amely a sikeresség záloga.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Három esettanulmány megírása és beadása a megbeszélt idõpontban
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projekt fogalma, szereplõi – A projekt átfogó definíciója
2. Projektvezetõ – A projektet tervezõ és lebonyolító munkacsoportok
(teamek) – A hatékony kommunikáció biztosítása
3. A projekt külsõ környezetének ismertetése – A projekt haszonélvezõi, költségviselõi és piacát alkotó közössége
4. A projektmunkában résztvevõ szereplõk
5. A projektmenedzsment – A projektvezetõ funkciói : projekt( tervezés, szervezés, koordinálás, irányítás, ellenõrzés)
6. A projektszervezés folyamata- A projektmenedzsment módszerei, eszközei – A projekt költségek tervezésénél alkalmazott eljárások-Dupnt mutatószám rendszer – Többlépcsõs fedetetszámítás-
ROI mutató
7. Likviditási mutatók – Költségvetés- Erõs/ gyenge pontok elemzése:SWOT- analízis – Csoportos problémamegoldó technikák
8. A projektmenedzselés területén használatos további eljárások:
Gantt-diagram – Hálótervezés- Kockázatelemzés
9. Különbözõ kultúrák hatása a projektmenedzsmentre
Projektszervezetek – Hogyan kerülhetõ el a projektek kudarca?
10. Projektmenedzsment- minõségbiztosítás-Projektmenedzsmentet támogató szoftverek -Üzleti típusú projektek gazdasági értékelése
 
Kötelező irodalom: Eric Verzuh: Projektmenedzsment, HVG ZRt., Budapest, 2006
ISBN 9637525777 + az elõadás ismeretanyaga