Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy; Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Keszthelyi András Oktatók: Dr. Keszthelyi András;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A különféle vállalkozások korszerû információs rendszereinek kialakításához, üzemeltetéséhez szükséges elméleti és módszertani ismeretek bemutatása annak
érdekében, hogy a hallgató ilyen információs rendszerek kialakításában, üzembe állításában, üzemeltetésében eredményesen részt vehessen, adott esetben
azt irányítani tudja.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
ZH 13. hét
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Szoftverkízis; megismerési folyamat; modellalkotás
Videotéka adatfolyam-ábrája
3. Az optimális adatmodell kialakítása, jellegzetes SSADM technikák
Process Analyst program bemutatása
5. Konkrét példa SSADM technikák alkalmazására. Az SSADM és a relációs adatmodellek problémái
Process Analyst önálló használata
7. Az ismeret útja az adatbázison keresztül. Mitõl rossz az információs rendszer?
Videotéka adatmodellje (Bachmann-ábra)
9. Információs rendszerek biztonsága
Data Architect program bemutatása
11. Informatikai biztonsági koncepció kialakítása
Data Architect program önálló használata
13. Információs rendszerekkel kapcsolatos sajátos jogi szabályozások és problémák
Szabad szoftver bemutató
14. Globalizációs folyamatok, szabad szoftverek
Vizsgakonzultáció ill. gyakorlás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Gyors belépõ írásbeli + írásbeli v. szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Halassy Béla dr.: Az adatbázistervezés alapjai és titkai. IDG, Bp. 1995.
Ajánlott irodalom: Halassy Béla dr.: Adatmodellezés. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002.
Kovácsné Cohner Judit: Ismerkedés az SSADM módszertannal. Computerbooks, Bp. 1995.
 
Egyéb segédletek: tanszéki kiszolgálón találhatók
szakmai folyóiratok
Internet
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000