Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Krepler Erzsébet;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 4 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A biztos alapfokú német nyelvi ismeretek elmélyítése,a szókincs bõvítése, a nyelvtani ismeretek rendszerezése és felfrissítése, a középfokú nyelvi ismeretek
irányába tett lépések elõsegítése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
8./13. hét: zárthelyi dolgozat
A félév során 2 db egész órás ZH-t kell írni, melyek anyaga lefedi a a teljes félév anyagát. Az elégséges érdemjegyhez 50%-os teljesítmény szükséges. Egy
elégtelen ZH egyszer pótolható. Kisdolgozatok is irathatók a csoportot oktató tanát által meghatározott idõpontban és témakörben.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Einführung in das Thema „Film”, tabellarischer Lebenslauf
2. Leseverstehen über eine Regisseurin, Relativsatz
3. Wortschatz: Filmproduktion, Relativsatz (Fortsetzung)
4. Der blaue Engel: einen Film mündlich beschreiben, Konnektoren
5. Dialog: Videoabend für den Kurs planen,, Konnektoren (Fortsetzung)
6. Aufsatz schreiben: mein Lieblingsfilm, indirekte Fragen
7. 1. Klausurarbeit
8. Einführung in das Thema „Reisen”
9. Leseverstehen über Reisende, lokale Präpositionen
10. Verkehrsmittel, Arten von Reisen
11. Reiseziele und Reiseprobleme
12. Situationen am Flughafen, im Hotel, bei der Polizei
13. Richtig packen, Imperativ
14. 2. Klausurarbeit
 
Kötelező irodalom: - EM neu Brückenkurs (Kursbuch+Arbeitsbuch) Lektion 6-10