Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Nagy Attila;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMMD1GMLB
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A projektmenedzsment elvi alapjainak és gyakorlati módszereinek hatékony, azonnal alkalmazható bemutatása és megismertetése. Ez lehetõvé teszi
projektek átgondolt tervezését, szervezését és megvalósítását, amely a sikeresség záloga.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Három esettanulmány , 2 zárthelyi dolgozat megírása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projekt fogalma, szereplõi – A projekt átfogó definíciója
2. Projektvezetõ – A projektet tervezõ és lebonyolító munkacsoportok
(teamek) – A hatékony kommunikáció biztosítása
3. A projekt külsõ környezetének ismertetése – A projekt haszonélvezõi, költségviselõi és piacát alkotó közössége
4. A projektmunkában résztvevõ szereplõk
5. A projektmunkában résztvevõ szereplõk
6. A projektszervezés folyamata
7. A projektmenedzsment módszerei – A projektek menedzselésénél
használt eszközök, módszerek 1. ( ZH.)
8. A projekt költségek tervezésénél alkalmazott eljárások
9. Dupont mutatószám rendszer- Többlépcsõs fedezetszámítás-
ROI mutató
10. Likviditási mutatók – Költségvetés- Erõs/ gyenge pontok elemzése:
SWOT- analízis – Csoportos problémamegoldó technikák
11. A projektmenedzselés területén használatos további eljárások:
Gantt-diagram – Hálótervezés- Kockázatelemzés
12. Különbözõ kultúrák hatása a projektmenedzsmentre
Projektszervezetek – Hogyan kerülhetõ el a projektek kudarca?
13. Projektmenedzsment- minõségbiztosítás
Projektmenedzsmentet támogató szoftverek 2. ( ZH.)
14. Üzleti típusú projektek gazdasági értékelése
 
Kötelező irodalom: Eric Verzuh: Projektmenedzsment, HVG ZRt., Budapest, 2006
ISBN 9637525777 + az elõadás ismeretanyaga