Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Gombaszögi Ildikó Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A számviteli tanulmányok során elsajátított ismeretek szintetizálása, a gyakorlati munka elmélyítése. A kurzus végére a hallgató legyen képes átlátni a számviteli információs rendszer egyes elemei közti kapcsolatot, valamint mindezt önállóan felépíteni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1db zh megírása az utolsó órán. Éves beszámoló összeállítása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Leltár készítési szabályzat összeállítása
Analitikus nyilvántartások készítése
Analitikus és fõkönyvi nyilvántartások egyeztetése
Évközi és év végi zárlati feladatok
Év végi és év eleji rendezõ tételek a fõkönyvi könyvelésben
2. Egyszerûsített éves beszámoló eredménykimutatása
Egyszerûsített éves beszámoló mérlege
Egyszerûsített éves beszámoló kiegészítõ mellékle
3. Éves beszámoló eredménykimutatása
Éves beszámoló mérlege
Éves beszámoló kiegészítõ melléklete
Üzleti jelentés
Beszámoló összeállítás
4. ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Félévközi jegy, amely a házi feladatok és a zh eredménye alapján kerül kialakításra (20%- 80% arányban). Az osztályzatok:
50%-elégséges, 65%-közepes, 80%-jó, 90%-jeles.
 
Kötelező irodalom: Dr Horváth Katalin: Számvitel a gyakorlatban
Ajánlott irodalom: Dr Sztanó Imre: Pénzügyi számvitel (Beszámoló összeállítás)