Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Fábry Györgyné dr. Oktatók: Hoffmann Judit;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A nemzetközi marketing kurzus fõ célja a hallgatók felkészítése a határokon túl lebonyolított üzletek marketingmenedzselésének kihívásaira és problémáira.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Házi dolgozat beadása és prezentálása;
Írásbeli dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Globalizáció vs. nemzetközivé válás
2. A vállalat nemzetközivé válása
3. A nemzetközi verseny jellemzõi és változásai
4. A politikai, jogi , gazdasági és kulturális makrotényezõk vizsgálata
5. Marketingterv
6. Piackutatás külföldön
7. Szolgáltatásmarketing külföldön
8. Termékünk pozicionálása nemzetközi piacokon
9. Nemzetközi termékpolitika
10. Nemzetközi marketingkommunikáció
11. PR, kiállítások, vásárok
12. Az elosztási lánc, kiválasztás
13. Piacra lépési stratégiák I.
14. Piacra lépési stratégiák II.
 
Kötelező irodalom: Czinkota/Ronkainen: Nemzetközi marketing, 5. Edition (vagy újabb),