Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Lendvay Marianna;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTVG111TK
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy a minõségbiztosítás alapfogalmait, a minõségügyi rendszereket, szabványokat továbbá a minõség és megbízhatóság kapcsolatrendszerét és a teljes körû minõségirányítási (TQM) kérdéskörét ismerteti a hallgatókkal.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kettõ beadandó esettanulmány
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A minõségbiztosítás alapfogalmai- A minõség értelmezése- A vevõk csoportosítása, igényeik megállapítása
2. A minõség megvalósításának fejlõdése- A minõségellenõrzés,
a minõségszabályozás, a minõségbiztosítás és a minõségirányítás
értelmezése
3. A minõségügyi rendszerek és és szabványaik
4. A minõségügyi rendszerek bevezetésének módszere
5. A minõség és megbízhatóság kapcsolata- A termék megbízhatóságának értelmezése
6. Az alapvetõ megbízhatósági program-tevékenységek
7. A teljes körû minõségirányítás ( TQM ) elvi kérdései
8. A teljes körû minõségirányítás fogalma- A minõségdíjak célja
 
Kötelező irodalom: Dr. Lehotai L.-Dr. Novothny F.-Dr. Szenes I.- Dr. Lendvay M.: Biztonságtechnikai,
környezetvédelmi és minõségbiztosítási alapismeretek BMF KVK 1192, Budapest, 2005