Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Lehotai László;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG11TTB, GGTKG11OTB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 4
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A menedzsment ismeretek elsajátítása során a hallgatók a vállalkozások vezetésének fontos tudnivalóit alapozzák meg, és foglalják rendszerbe
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Három esettanulmány megírása és beadása a megbeszélt idõpontra.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A menedzsment feladatai- Menedzsment iskolák- Szellemi, alkotó
technikák – A döntési folyamat és az információs rendszer összefüggései
2. Stratégiai menedzsment – Portfolió menedzsment-
Marketingmenedzsment- Projektmenedzsment- Innováció és
menedzselése – Emberi erõforrás menedzsmentje -
3. Termelésmenedzsment – Anyaggazdálkodás- Minõségmenedzsment-
Környezetmenedzsment
4. Vezetési stílusok, motiváció elmélet- Az üzleti vállalkozások és Költségtan- A gazdálkodó egységek eredményének kimutatása
 
Kötelező irodalom: Dr. Kasza Jenõ- Dr. Lehotai László: A menedzsment alapjai / BMF , 2004