Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szûts István Oktatók: Dr. Kóczy Á. László;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A statisztika eszköztárának megismertetése, a mutatók képzésének, számításának bemutatása, elemzési technikák elsajátítása. A gazdasági élet különbözõ területeinek jellemzésére, elemzésére legalkalmasabb módszerek, mutatószámok megismertetése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A kurzus során kötelezõ:
- az elõadások látogatása
- a gyakorlatok látogatása
- az elõadásokon kiosztásra kerülõ házi feladatok hiánytalan elkészítése és leadása a következõ gyakorlaton. A gyakorlatokon való részvétel csak a házi feladattal együtt érvényes.
- a két ZH megírása.
A hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben meghatározott mértéket (30%).

Házi feladatok, mintafeladatsorok, eredmények, stb. a
http://www.bmf.hu/users/koczyl/statisztika1.htm oldalon lesznek elérhetõk.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
2. Bevezetés. Statisztikai sokaság, adat, mérés. Viszonyszámok I.: megoszlási, dinamikus és intenzitási viszonyszámok. Átlagok. (1. fejezet)
4. Ismérv, ismérvek fajtái. Gyakorisági sorok és grafikus ábrázolásuk. Helyzetmutatók. (2.1 fejezet)
6. Idõbeli ismérv szerinti elemzés. Az egyszerû és csoportosító táblák elemzése (2.2-3.3. fejezet)
7. I. ZH
8. Kombinációs táblák elemzése (3.4. fejezet)
9. Fõátlagok (összetett intenzitási viszonyszámok) különbségének és hányadosának vizsgálata standardizálás módszerével (4. fejezet)
12. Érték-, ár- és volumenindex számítása aggregát- és átlagformában, az indexek összefüggése (5. fejezet)
13. II.ZH
14. Pót ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja:
Elégtelen vagy nem megírt dolgozat a szorgalmi idõszak 13. hetén javítható/pótolható.
Hiányzó házi feladat szintén a 13. hétig adható le.
A félévközi jegy kialakításának módszere:
0 – 50 % elégtelen(1)
51 – 62 % elégséges(2)
63 – 74 % közepes (3)
75 – 86 % jó (4)
87 – 100 % jeles (5)
Elégtelen félévközi jegy javítására egyszer van lehetõség

 
Kötelező irodalom: Általános statisztika I. /és Pédatár/ szerk: Korpás Attiláné dr., Nemzeti Tankönyvkiadó 1997.