Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Horváth Katalin Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMSM111LK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 16 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A Számvitel I. tantárgy keretében elsajátított ismeretek, mérlegtételek értékelésének eredményre gyakorolt hatásának elsajátítása. Erdeménykimutatások összeállítása, valamint a vezetõi számvitel alapvetõ feladatainak megismerése. Elsõdleges cél tehát, hogy a hallgató a munkájában alkalmazni tudjon szintetizáló számviteli ismereteket.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Házi feladatok beadása.
1 ZH megírása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Eredménykimutatások összeállítása (A rovatok tartalma, kapcsolódó gazdasági események)
2. Elsõdleges és másodlagos könyvelési szabályok (5.-6.-7. számlaosztályok használata)
3. Az önköltség számítási szabályzat tartalma, költség kalkulációs sémák
4. ZH
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Dr Horváth Katalin: Számvitel a gyakorlatban
Dr Horváth Katalin: Alapismereti példatár
A 2000. évi C. tv. a számvitelrõl