Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. Tóth Judit;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA11KNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy keretében a hallgatók gyakorlati feladatmegoldások keretében megismerkedhetnek a reklámok kreatív tervezésének kommunikációs módszereivel, sajátosságaival.
Betekinthetnek a kreativitás elméletének és gyakorlatának ismereteibe, valamint gyakorlati példák kidolgozásával sajátíthatják el a kreatív gondolkodásnak a mindennapi életben, a
munkában való hasznosítását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A Házi feladat elfogadhatóan való elkészítése, beadása, prezentációja egy kiselõadás megtartása keretében, az értékelhetõ ZH megírása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Feladatkijelölés
2. Észlelés érzékelés pszichológiája elméletben és gyakorlatban
3. Percepciókutatás elméletben és gyakorlatba
4. Motiváció és attitûdkutatás elméletben és gyakorlatban
5. Kreatív tervezés elméletben és gyakorlatban
6. Színek és a reklám elméletben és gyakorlatban
7. Kiselõadások
8. Kiselõadások
9. Kiselõadások
10. Kiselõadások
11. Kiselõadások
12. Zárthelyi dolgozat
13. Pót zh
 
Kötelező irodalom: Sas István Reklám és pszichológia a webkorszakban, Kommunikációs Akadémia Kiadó, 2012., Budapest
Ajánlott irodalom: Sas István Az ötletes reklám, Kommunikációs Akadémia Kiadó, 2007., Budapest