Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kasza Jenõ Oktatók: Dr. Kasza Jenõ;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 3 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Oktatási cél:
Elõsegíteni, hogy a hallgatók megismerjék a gazdálkodó egységek mûködése során felmerülõ költségeket és kezelésük módját. Ezen belül ismerjék meg a következõket: alapfogalmak. A költségek különbözõ szempontok szerinti csoportosítása, viselkedése, elszámolása. A tradicionális és a rendszerszemléletû költségszámítás. Költségreagálások.. Befektetésekkel kapcsolatos számítások. Hozamszámítások.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Évközi feladatok elkészítése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Költség és eredmény kontrolling. A költségek felmerülése, viselkedése, elszámolhatósága. A tradicionális költségszámítás és a fedezeti költségszámítás jellegzetessége, összehasonlítása. Költségreagálások. Esetpélda kidolgozása.
2. A vállalkozások várható hozamának számítása, összehasonlítása egyéb befektetési lehetõségekkel. A költségek idõértékének figyelembevétele. A termékszerkezet kialakításának szempontjai.
Feladatbeadások, beszámoló írása.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsga módja: Beszámoló, és a félévben beadott feladatok együttes értékelése.
 
Kötelező irodalom: Kötelezõ: Dr. Kasza Jenõ: Költségelemzés és tervezés. BMB KGK Bp. 2008
Dr. Kasza Dr. Lehotai : Vállalkozásgazdaságtan példatár. BMF KGK Bp. 2005
Ajánlott irodalom: Ajánlott: Dr. Kasza Dr. Lehotai: Vállalkozásgazdaságtan. BMF KGK Bp. 2005