Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Gombaszögi Ildikó Oktatók: Kovácsné Bukucs Erzsébet;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMKG212NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyik és beadandó hf
8. és a 13. héten, pót zh mindkettõre a 14.héten
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Ea: A számviteli információs rendszer, a számviteli szabályozás
Gy: Mérleg
2. Gy: Mérleg
3. Ea: Az értékelési szabályok
Gy: Bekerülési érték - beszerzési ár számítás
4. Gy: Bekerülési érték – önköltség számítás
5. Ea: Eredménykimutatás
Gy: Értékcsökkenés számítás
6. Gy: Eredmény elszámolása
7. Ea: A kettõs könyvvezetés
Gy: Gyakorló óra
8. Gy: Zh
9. Ea: A jövedelem elszámolás
Gy: A jövedelem elszámolás bizonylatai
10. Gy: A jövedelem elszámolás könyvelése
11. Ea: A vásárolt készletek fõkönyvi nyilvántartása
Gy: Könyvelés beszerzési áron
12. Gy: Könyvelés elszámoló áron
13. Ea: A saját termelésû készletek
Gy: Zh
14. Gy: pót zh
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az osztályzatok a következõképpen alakulnak a két zh összpontszáma alapján(Külön-külön az 50%-ot teljesíteni kell):
0-50%-ig elégtelen (1)
51-66%-ig elégséges (2)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)
 
Kötelező irodalom: 1. Dr. Horváth Katalin: Számvitel a gyakorlatban – SALDO (kijelölt anyagrész)
2. Számvitel a gyakorlatban – Alapismereti Példatár - SALDO