Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Fábry Györgyné dr.;
 
Előtanulmányi feltételek: Gazdasági modul I.
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A fõiskolán tanult gazdasági ismeretek (marketing, vállalati gazd.tan, számvitel, stb.) gyakorlati alkalmazása játékos formában, kiscsoportos keretek között.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyik (részbeszámolók, stb.) Második alkalommal számot adnak a hallgatók ZH keretében a szimulációs játékról. Második alkalomra leadják a csoportok
(„vállalatok”) az Üzleti stratégiát, utolsó alkalomra pedig az Üzleti jelentést egyenként 4-5 oldal terjedelemben.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A szimulációs játék megismerése, próbajáték
2. ZH, Szimulációs játék
3. Szimulációs játék
4. Szimulációs játék
5. Szimulációs játék
6. Szimulációs játék
7. Szimulációs játék befejezése, a játék során szerzett tapasztalatok megbeszélése, a csoportok teljesítményének értékelése.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Értékelés: A zárthelyi dolgozat eredménye, a leadott írásos anyagok és a szimulációs játék eredményébõl együttesen képzõdik a félévközi jegy. A szimulációs játék során nyújtott teljesítmény dominál az érdemjegy kialakítása során.
 
Kötelező irodalom: „ Arkhe Kalypso” elnevezésû szimulációs játék leírása