Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Pappné Dr. Nagy Valéria;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató elsajátítsa a vállalati pénzügyi stratégia kialakításának alapismereteit - beleértve a hozzá kapcsolódó pénzügyi számításokat,- valamint a pénzügyi teljesítmény mérésének
alapjait.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalkozások finanszírozási stratégiájának alapelvei, fajtái
2. Belsõ finanszírozási formák.
3. Külsõ finanszírozási formák
4. Átlagos tõkeköltség számítás
5. Beruházások finanszírozása
6. Beruházás-gazdaságossági számítások: Költség-összehasonlítás, NPV számítás, KE és NPV egyenértékes,
7. BCR mutatók, gazdasági és pénzügyi megtérülési ráta
8. Pénzügyi teljesítmény mérése, Likviditás
9. Eladósodottság
10. Jövedelmezõség
11. Hatékonyság
12. Vállalkozás cash flow
13. Vállalkozások állami támogatása – kiegészítõ finanszírozás
14. Konzultáció
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából
 
Kötelező irodalom: Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Vállalati pénzügyek OE jegyzet, Bp, 2011
Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes- Pappné Dr. Nagy Valéria: Vállalati pénzügyek példatár OE jegyzet, Bp, 2013