Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Lakyné Pomázi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A szolgáltatások sajátosságainak meghatározása és a sajátosságok menedzselését szolgáló marketingeszközök megismertetése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Egy szolgáltató vállalkozás bemutatása 10 oldalban. A zh legalább elégséges (2) szintû megírása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A szolgáltatástermék és a szolgáltatáspiac sajátosságai
2. A szolgáltatásnyújtás folyamata
3. A szolgáltatás minõsége és kapcsolata a vevõelégedettséggel
4. A sorbanállás menedzselése
5. Árképzés és helyszínválasztás a szolgáltatásoknál
6. A „fizikai bizonyítékok” menedzselése
7. A marketingkommunikáció sajátosságai a szolgáltatásoknál
8. Az emberi tényezõ jelentõsége és menedzselése a szolgáltatásoknál
9. Yield-menedzsment
10. Marketingkutatás a szolgáltató-szektorban
11. Alkalmazási területek I.
12. Alkalmazási területek II.
13. Zárthelyi dolgozat írása.
14. Zárthelyi dolgozat pótlása.
 
Kötelező irodalom: VERES, Zoltán (2009): Szolgáltatásmarketing, Mûszaki Kiadó
KISS, Mariann (20042): Marketing, FÜPI Kiadó, 294-333.o.
Iszak Noémi (szerk): Marketing a szolgáltatásoknál. Marketingpraxis sorozat. NYME, Sopron, 2008
Ajánlott irodalom: Kenesei Zsófia-Kolos Krisztina: Szolgáltatásmarketing és-menedzsment. Alinea Kiadó, Budapest 2007