Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Petõné dr. Csuka Ildikó Oktatók: Dr. Kasza Jenõ;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatásának célja magas színvonalú elméleti és gyakorlati ismeretek biztosítása a termék – és árpolitika komplex rendszerében.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Három esettanulmány elkészítése és idõben történõ leadása, kettõ zárthelyi dolgozat eredményes megírása. Kötelezõ óralátogatás.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Stakeholder elmélet, stratégiai menedzsment
2. Piacok, piaci viszonyok , Stratégiai elemzõ eszközök, stratégiai szövetségek
3. Stratégia és termékpolitika kapcsolata, fõbb összefüggései
4. Termékek, termékvonalak, márkák
5. Terméktervezés
6. Brand menedzsment. Vevõérték és a minõség kapcsolata
7. Árak, árstratégiák
8. Árdiszkrimináció, yield menedzsment
9. Önköltség és fedezetszámítás
10. Market share elemzés, Csatorna menedzsment
11. Esettanulmányok elõadása, megbeszélése
12. Esettanulmányok elõadása, megbeszélése , Zárthelyi dolgozat megírása
 
Kötelező irodalom: Az elõadásokon és gyakorlati foglalkozásokon elhangzott ismeretanyag.
Gyöngyösy Zoltán – Lissák György : Stratégia, termékpolitika, termékdesign
Akadámiai kiadó 2005
Rekettye Gábor: Multidimenzionális árazás Akadámiai kiadó 2011