Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: dr. Lehotai Lilla Rita; Ferenczi Éva;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 3 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kommunikáció alapjainak és általános összefüggéseinek elsajátíttatása a hallgatókkal. A mindennapi és az üzleti élet legjellemzõbb helyzeteiben a
megszerzett üzleti kommunikációs ismeretek alkalmazása, szituációs példákkal történõ begyakoroltatása, rögzítése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadásokon való rendszeres részvétel, 3 esettanulmány megírása és határidõre történõ beadása,
2 zárthelyi dolgozat eredményes megírása. A prezentáció témajavaslatait az elõadáson közli az elõadó.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kommunikáció alapfogalmai és összefüggés rendszerei
A kommunikáció hatékonyságát segítõ és akadályozó tényezõk
A közlés és befogadás egysége- Az önismeret jelentõsége, énkép
Attitûd, elõítélet, benyomás mechanizmusainak ismertetése
Johari –ablak- Ok-keret


2. A verbális és non verbális kommunikáció elemei
Metanyelv – Paranyelv
IQ- EQ és a kommunikáció
Kommunikációs sajátosságok az üzleti életben
Önismereti tesztek
3. Illem, etikett, protokoll – A kulturált viselkedés, társalgás, étkezés
Illem és telefon, illem és internet használat
Szituációs helyzetek példaszerû ismertetése


4. Menedzser illemtan címû film bemutatása és elemzése
Szituációs feladatok
5. Hogyan tárgyaljunk üzletrõl?
6. Karrier, álláspályázat, önéletrajz – Tanácsok az önéletrajz és
kísérõlevél írásához / Állásvadászat
7. Hogyan készüljünk a sikeres felvételi beszélgetésre, állásinterjúra
8. A gazdálkodó szervezetek kommunikációja. Külsõ és belsõ PR
1. zárthelyi dolgozat
9. Az üzleti élet alapvetõ kommunikációs helyzetei. Értekezletek,
elõadások, tárgyalások, prezentációk és egyéb kommunikációs
technikák

10. A szerzõdés szempontjai - Mikor jön létre szerzõdés az üzleti életben?
11. Kommunikáció hazánkban és külföldön - Kulturális eltérések
Ország imázs, személyes imázs

12. 2. zárthelyi dolgozat
13. A sikeres tárgyalók titkai – gyakorlati példákon keresztül
A tárgyalástechnika címû film megtekintése
Szituációs feladatok, tesztek
14. A félév lezárása, összefoglalás
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció, BMF KGK. 4003, 2006
Papp Lászlóné: Üzleti kommunikáció, Szöveggyûjtemény BMF KGK 4001, 2010
Ajánlott irodalom: Dr. Pintér Zsolt: Hogyan csináljunk karriert? 2008
Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll KJK. 1997