Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Joó Lajos Oktatók: Joó Lajos;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgató jártasságra tegyen szert a tárgyalások fajtáiban, a különféle célú tárgyalásokhoz alkalmazandói technikákban.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bemutatkozunk egymásnak – hogy csapat legyünk .Saját kommunikációm jellegzetességei – erõsségeim, gyenge oldalaim (gy)
HF. Másoktól is megkérdezem, köv. órára visszahozom. Saját füzet!
2. A tárgyalás célja, körülményei, fajtái, általános jellemzõi (elõadás) Hf. Tárgyalási célom ebben a félévben, leendõ partnerem kiválasztása
3. HF? És felírása. Különféle tárgyalási módszerek
4. Odafigyelés a másikra. Gyakorlat videóval, s annak megbeszélése
5. Kiscsoportos együttmûködés egy feladat megvalósításában.
6. Asszertivitás. Kérdõív kitöltése és annak megbeszélése
7. Sikeres tárgyalás – egy film levetítése és megbeszélése
8. ZH: Különféle tárgyalási célok, s a hozzájuk alkalmazandó módszerek különös tekintettel saját adottságaimra.
9. Technikai eszközök, a testbeszéd szerepe öltözködés, hangsúly, mimika, stb.
10. Hallgatói tárgyalások (video)
11. Hallgatói tárgyalások (video)
12. Hallgatói tárgyalások (video)
13. Hallgatói tárgyalások (video)
14. Hallgatói tárgyalások visszanézése és megbeszélése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Csoportos értékelés a tárgyalásokról. A vezetett füzet ellenõrzése. A zh eredménye.
Pótlás: lásd TVSZ
 
Kötelező irodalom: Bill Scott: A tárgyalás fortélyai
Roger Dawson:Nyerõ tárgyalási taktikák Bagolyvár, 1999
Roger Fisher – William Ury – Bruce Patton:A sikeres tárgyalás alapjai. Bagolyvár,1997
Ajánlott irodalom: Dezsényi Péter: Kérd kölcsön a medve kalapácsát, de úgy, hogy oda is adja. Bagolyvár 2002
Dale Carnegie: A meggyõzés iskolája; A hatásos beszéd módszerei – Sikerkalauz III.
Allan Pease: Testbeszéd
Terry Gillen: A meggyõzés mesterfogásai
Herb Cohen: Bármit meg tud tárgyalni
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000