Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Had- és biztonságtechnikai mérnök szak; Mérnöktanár MA;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Marosi Ildikó Oktatók: Dr. Marosi Ildikó; Dr. Kadocsa György; Dr. Keszthelyi András;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 4 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A vállalkozás alapításához és eredményes mûködtetéséhez szükséges legfontosabb ismeretek és készségek elsajátítása. A vállalkozás biztonságának és kockázatainak megismerése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
10. hét zárthelyi
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalkozás célja, környezetete, piaci verseny
2. A vállalkozás folyamata
3. A vállalkozás fejlesztése és az optimális üzemméret
4. A vállalkozás helyzetértékelése, a biztonság alapkérdései
5. Válságmenedzselés
6. Csõd, felszámolás, végelszámolás
7. Vállalkozási formák áttekintése, vállalkozások vezetése, irányítása
8. Felelõsség és biztonság a vállalkozásban
9. Vezetési funkciók gyakorlása
10. ZH
11. Vállalati értékképzõ hálózat kiterjesztése, a vállalkozás biztonsága
12. Az információbiztonság szerepe, tényezõi
13. A globális verseny és a globális stratégiák
14. Kockázatok és kockázatkezelés a vállalkozásban
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Gyors belépõ írásbeli, küszöbértéke 60% + szóbeli vizsga.
 
Kötelező irodalom: Kadocsa György: Menedzsment mérnöki ismeretek - Budapest, AMICUS 2009.
Kadocsa György: Vállalkozások szervezése - Budapest, AMICUS, 2013.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000