Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Környezetmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Michelberger Pál Oktatók: Borbás László;
 
Előtanulmányi feltételek: angol nyelvi elõkövetelmény
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: The students should aquire the basic knowledge about the EU institutions such as the Parliament, Commettee and the Council. It is also important that the
understand the different policies of the EU taking into consideration the interests of Hungary.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Written paper on week 7.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. The History of the EU. The institutional background of the community.
2. The three pillars of the EU. The fiscal and monetary cooperation inside the EU. The Single Market
3. The common policies of the EU. The common budget of the community. The extension of the EU.
4. The environmental policy of the EU and the integration of Hungary.
5. The EU s R and D and I , industrial , energy and entrepreneurial policy. Greening in the EU.
6. EU s regional policy and its impact on Hungary. Social and labour policy of the EU.
7. Funding in the European Union. Cohesion and Structural Funds. Principles of subsidies in the EU.
 
Kötelező irodalom: Horváth Zoltán: Handbook on the European Union. HVG-OPAC 2012. ISBN: 978 963 258 1460
Presentations of the lecturer
Ajánlott irodalom: http://europa.eu/pol/index_en.htm. The official website of the EU.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000