Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 1
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Informatikus közgazdász szak; Műszaki menedzser BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Lehotai László;
 
Előtanulmányi feltételek: Érvényes kooperatívos szerzõdés
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Az „Értékelemzés” tantárgy keretében a hallgatók megismerik azokat a korszerû mûszaki- gazdasági módszereket, melyek hatékonyan segítik a vállalkozási tevékenységek eredményes megvalósítását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kettõ beadandó esettanulmány, 1 zárthelyi dolgozat megírása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az értékelemzés kialakulásának áttekintése
2. Az értékelemzés, mint a legkorszerûbb szervezési, tervezési, ésszerû költségcsökkentési eljárásrendszer
3. A hatékonyság növelése és az értékelemzés kapcsolatrendszere
4. Az értékelemzés számszerûsíthetõ és imponderábilis ( közvetlenül nehezebben mérhetõ) eredményei
5. 5. hét Az értékelemzés fajtái, az értékelemzés tárgya, témakörei
6. Az értékelemzési folyamat lépéseinek ismertetése 1. ( ZH.)
7. Értékelemzõ team összeállítása- Elõkészítõ fázis, információs fázis,
alkotó fázis, megvalósítási fázis, értékelõ fázis
8. Az értékelemzés eredménygyorsító technikáinak áttekintése
9. Az értékelemzés beillesztése a vállalkozási tervezésbe
10. Az értékelemzés bekapcsolása a gazdasági ( verseny) szférába
11. Az értékelemzés csatlakoztatása az állam irányítási folyamataiba
12. Az értékelemzés és a minõség összefüggései, értékelemzés és az ABC-analízis
13. Értékelemzés alkalmazása beruházásoknál- Az értékelemzés minõségszemléletû gyakorlata
14. Félévközi beszámoló
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félévközi jegy megszerzésének feltétele: A ZH, az esettanulmányok és az órai munka alapján
 
Kötelező irodalom: Dr. Lehotai László: Az elõadáson elhangzott tudásanyag
Ajánlott irodalom:
Hegedûs József- Anwar Mustafa: Az értékelemzés minõségszemléletû gyakorlata
ISBN 978-963-7163-88-3