Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Hartványi Tamás Oktatók: Dr. Hartványi Tamás;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG12MNB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A logisztika fogalma, tárgya, története, fejlõdése. A logisztikai mai megközelítése, kapcsolódása más funkciókhoz, egyes részterületei, eszközrendszere.
A beszerzési logisztika alapjai, feladatai. A beszerzési logisztika és a vállalat egyéb tevékenységei közötti kapcsolatok. Készletgazdálkodási rendszerek változatai. A készletezési rendszer költségei.
2. A beszerzési logisztika alapjai, feladatai. A beszerzési logisztika és a vállalat egyéb tevékenységei közötti kapcsolatok. Készletgazdálkodási rendszerek változatai. A készletezési rendszer költségei.
3. Termelésirányítás, BOM (Bill of Materials), MRP I. (Material Requirement Planning) és MRP II. (Manufacturing Resource Planning) JIT (Just in Time), kanban, LEAN és egyéb termelési módszerek.
JIT (Just in Time), kanban, LEAN és egyéb termelési módszerek bemutatása példákon keresztül.
4. JIT (Just in Time), kanban, LEAN és egyéb termelési módszerek bemutatása példákon keresztül.
5. Raktározás, anyagmozgatás. Az anyagmozgató és tároló rendszerek jellemzõi. Raktári technológiák és eszközök. A komissiózási folyamat, anyagmozgató gépek és jellemzõik.
Raktári technológiák és eszközök. A komissiózási folyamat, anyagmozgató gépek és jellemzõik, raktári folyamatok bemutatása példákon keresztül.
6. Raktári technológiák és eszközök. A komissiózási folyamat, anyagmozgató gépek és jellemzõik, raktári folyamatok bemutatása példákon keresztül.
7. Az áruszállítási rendszerek feladatai. Közlekedési munkamegosztás az áruszállításban. Egységrakományok az áruszállításban. Hagyományos és kombinált áruszállítási rendszerek. A közlekedési alágazatok jellemzõi.
Csomagolás, egységrakomány képzés. Csomagolási alapismeretek. A csomagolás feladata és jelentõsége. A célszerû szállítási csomagolás.
8. Csomagolás, egységrakomány képzés. Csomagolási alapismeretek. A csomagolás feladata és jelentõsége. A célszerû szállítási csomagolás.
9. Az elosztási logisztika alapjai, elosztási csatornahálózat paraméterei, költségek elemzése.
10. Közlekedési munkamegosztás az áruszállításban. Áruszállítási rendszerek elemzése, költségszerkezetük feltárása.
11. Közlekedési munkamegosztás az áruszállításban. Áruszállítási rendszerek elemzése, költségszerkezetük feltárása.
12. Logisztikai informatika, telematikai rendszerek a logisztikában, speciális megoldások.
13. Logisztikai szervezet felépítése. Logisztikai kontrolling, jellemzõ mutatószámok a logisztika területeirõl.
Zárthelyi írás
14. Zárthelyi írás.
15. HÉT: Pót zárthelyi írás.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A hallgatónak a félévben folyamatos számonkéréssel aláírást és gyakorlati jegyet kell szereznie.
Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlatokon történõ részvétel.
A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozat legalább 60%-os teljesítése. A zárthelyi idõpontja: 2010. december 3. illetve 11. (péntek) TG.2.07-es terem, a gyakorlatok idõpontjában. A zárthelyi pótlására egy alkalommal nyílik lehetõség: 2010. december 17. (péntek). Ennek pontos idõpontját és helyét a félév során hirdetjük ki.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásban
 
Kötelező irodalom: • Logisztika-menedzsment – Szegedi Zoltán, Prezenszki József – Kossuth Kiadó 2008.
• Logisztika – szerk. Dr. Tóth Lajos, Dr. Hartványi Tamás, BMF elektronikus jegyzet, Budapest, 2008.
Ajánlott irodalom: • Logisztika (Bevezetõ fejezetek) – szerk. Dr. Prezenszki József, BME Mérnöktovábbképzõ Intézet, Budapest, 2004.
• Logisztika II. (Módszerek, eljárások) – szerk. Dr. Prezenszki József, BME Mérnöktovábbképzõ Intézet, Budapest, 2004.