Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Mozsár Lívia Oktatók: Mozsár Lívia;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Objective: The element of communication. The communication Process /Cycle, the different communication situations. The course is interactive and
helps students learn the vocabulary and techniques necessary for a correct and fluent business communication. To create an awareness of: How
communication style influences how we are perceived by others, the factors governing good communication
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Education and career, CV
2. Styles and Techniques of Business Communication
3. Communication in Organizations
4. Business communication skills, Business communication methods
5. The importance of non verbal communication, Communication techniques: opinions, agreeing, disagreeing
6. Mid Term Exam
7. Influence of Technology on communication
8. Conflict Resolution
9. Presentation skills
10. Game theory and Negotiation analysis, Secret of Successful Negotiations
11. Business Team Meeting –Individual Meetings and Team meetings
12. Finding your first job, Interview,
13. Presentations
14. Replacement of test
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
The course is assessed on the following basis:
 Attendance in class
 Class work (contributions to discussions, practical exercises)
 Home works
 Presentations
 Mid term test