Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Informatikus közgazdász szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Horváth Katalin Oktatók: Dr. Horváth Katalin;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTS323NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): szigorlat
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Szigorlat: írásbeli vizsga (indokolt esetben kiegészül szóbeli vizsgával)
A feladatok és az elméleti kérdések megoldásának értékelése pontozással történik.
Minimum követelmény:
Feladatok: minimum 40%
Elmélet: minimum 40%
Szigorlati osztályzat:
0-50% elégtelen
51-66% elégséges
67-78% közepes
79-90% jó
91-100% jeles
 
Kötelező irodalom: Dr. Horváth Katalin: Számvittel a gyakorlatban (Számvitel I-II-III tantárgy keretében tanultak)
Számvitel a gyakorlatban � Alapismereti példatár
Ajánlott irodalom: Számviteli törvény