Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr Vályi Ferenc Oktatók: Pappné Dr. Nagy Valéria;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 20
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A vállalkozások komplex elemzésének elsajátítása
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Oktatási hét
13.hét
Házi dolgozat beadása. Egy konkrét vállalat komplex elemzése /min 12 oldal/

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Pénzügyi elemzés – információ források – mérlegtan ismétlés
Pénzügyi elemzés fajtái, mutatószámok rendszere – statisztikai ismétlés
Vagyoni helyzet vertikális és horizontális elemzése
2. Rövidtávú pénzügyi helyzet – Alanyi likviditás
Tárgyi likviditás – Likviditási mérleg
Hosszútávú pénzügyi helyzet – eladósodottság, tõkeáttétel
3. Jövedelmezõség,
Hatékonyság,
Új irányzatok – Piaci mutatók
4. Cash flow elemzés
Eredmény elemzés
8.
9.
10.
12.
14.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
félévközi jegy
 
Kötelező irodalom: Bíró-Kresalek-Pucsek-Sztano: A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése. Perfekt Kiadó, 2007
Ajánlott irodalom: Virág Miklós: Pénzügyi elemzés, csõdelõrejelzés Aula, 2004
Illés Ivánné dr. Társaságok pénzügyei, Saldo 2003.
Illés Ivánné dr. Példatár a Társaságok pénzügyeihez, Saldo 2003.
Balogh László: Vállalati pénzügyek példatár. - [Bp.]: Aula, 2003.