Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Marosi Ildikó Oktatók: Demeter Miklós (666 53 60);
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók képesek legyenek szakterületükön a térbeli létezéssel összefüggõ törvényszerûségek, folyamatok, kapcsolatrendszerek mûködésének
felismerésére és bizonyos fokú kezelésére.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A természeti erõforrások definíciója és osztályozása. A természeti környezet fogalma és fajtái. A természeti erõforrások és a gazdasági fejlõdés. A fogyó erõforrások típusai, fõbb jellemzõi. Készletek, bányászat. A fogyó erõforrások gazdaságtanának elméleti alapjai. Az erõforrások a klasszikus közgazdaságtan, neoklasszikus közgazdaságtan, rendszermodellek, modern közgazdaságtan elméletekben. A természeti erõforrások hatékony és optimális felhasználása.
2. Energiagazdálkodás. Az energiaforrások és az energiapolitika. Fosszilis és megújuló energiaforrások. Az ércek, a fémek forrásai. Az ércellátottság helyzete. Magyarország színesfémérc-bányászata és -kohászata. Nem érces ásványi anyagok. Megújuló természeti erõforrások gazdaságtanának elméleti alapjai.
3. A talaj, mint megújuló és megújítható erõforrás. A földhasználat, -hasznosítás. Területgazdálkodás. Erdõ- és fagazdaság. Csoportosítás, védelem. Gazdasági és egyéb hasznosítás. Ökológiai és biológiai erõforrások. A biodiverzitás közgazdasági értékelése.
4. A víz mint megújuló erõforrás gazdaságtana. Vízkészletek, elõfordulás, a természeti erõforrás közgazdasági megközelítése. Magyarország vízháztartása és gazdálkodása. Vizek élõlényei és a halászat. Légköri erõforrások. Levegõszennyezés, éghajlat- és klímaváltozás.
5. A tér mint erõforrás. Területi szemlélet, a térrel kapcsolatos különbözõ felfogások. A fenntartható fejlõdés és a természeti erõforrások. A környezetvédelem gazdasági kérdései. A globális gazdaság környezeti és társadalmi konfliktusai.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
Házi dolgozat, egyeztetett témában.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Bora Gyula - Korompai Attila (2003): A természeti erõforrások gazdaságtana és földrajza. Aula Kiadó, Budapest, ISBN 963 9478 27 x
Mészáros Rezsõ (szerk.) (2010): A globális gazdaság földrajzi dimenziói. Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN 978 963 05 8936 9, 10. fejezet
Ajánlott irodalom: Földgömb, National Geographic, Geo folyóiratok
 
Egyéb segédletek: Térkép, Gazdasági atlasz
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000