Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Ipari termék- és formatervezõ mérnök;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: dr. László Gábor;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG2ATNC - Vállalkozásgazdaságtan II.
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerjék az alkalmazható menedzsment módszereket és azok hatásait a valós élet példáin keresztül, rövid filmrészletekkel illusztrálva.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének feltételei: megfelelõ minõségû, saját munkát tartalmazó évközi házi dolgozat határidõre történõ leadása. A plagizálás, illetve a csalás bármely formája nem megengedett és a szabályzatokban szereplõ büntetést von maga után.

Írásbeli vizsga.

Teljesítmény Érdemjegy
- 50 % (1) elégtelen
51 % - 62 % (2) elégséges
63 % - 74 % (3) közepes
75 % - 88 % (4) jó
89 % - (5) jeles
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A menedzsment mint tudomány és mint mindennapi gyakorlat – a menedzsment szakterületei.
2. A menedzsment alapfogalmai.
3. Menedzseri funkciók, Vezetõk vs. menedzserek.
4. Stratégiai menedzsment.
5. Szervezetek és szervezeti kultúrák, szervezeti formák.
6. Kommunikáció, motiváció, motivációs elméletek.
7. Döntési modellek. Csoportmódszerek és csoportos döntési technikák.
8. Problémakezelés és problémamegoldás a menedzsmentben.
9. Vezetõi stílusok.
10. Tudásmenedzsment. Információ menedzsment.
11. A technológia menedzselése, Információs rendszerek menedzselése.
12. Változásmenedzsment, Kockázatmenedzsment.
13. Nemzetközi menedzsment, interkulturális menedzsment.
14. A menedzsment forradalma (?)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Az órán elhangzottak, és az ajánlott irodalom kijelölt részei.
Kocsis József: Menedzsment – mûszakiaknak. Mûszaki Könyvkiadó. Budapest. 1993. illetve késõbbi kiadás
Farkas András: Illusztráció és ábragyûjtemény. Tansegédlet. VMI. 2004. 46 oldal internetrõl letölthetõ (BMF háló)
Ajánlott irodalom: Lee Iacocca, William Novak. Egy menedzser élete, Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1988.
Lee Iacocca, Catherine Whitney. Vezetõink, hol vagytok? Alinea Kiadó, Budapest, 2010.
Akik a világot mozgatják - Sikeres üzletemberek, Alinea Kiadó, Budapest, 2008.
Akik a világot mozgatják - Üzleti gondolkodók, Alinea Kiadó, Budapest, 2009.
C. K. Prahalad. Új menedzsmentparadigmák felé, Alinea Kiadó, Budapest, 2009.
Girard, Bernard. A Google-modell. A menedzsment forradalma, Typotex, Budapest, 2010.
Pataky Béla, A technológia menedzselése, Typotex, Budapest, 2005.
Lashinsky, Adam. Az Apple kulisszatitkai, HVG Könyvek, Budapest, 2012.
Fred Vogelstein. Apple vs. Google - Hogyan forradalmasítja életünket a gigászok harca, HVG Könyvek, Budapest, 2014.