Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Könnyûipari mérnökasszisztens;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: dr. László Gábor;
 
Előtanulmányi feltételek: Gazdálkodási és Vállalkozási alapismeretek
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerjék az alkalmazható menedzsment módszereket és azok hatásait a valós élet példáin keresztül, rövid filmrészletekkel illusztrálva.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A menedzsment mint tudomány és mint mindennapi gyakorlat – a menedzsment szakterületei
2. A menedzsment alapfogalmai
3. Menedzseri funkciók, Vezetõk vs. menedzserek
4. Stratégiai menedzsment
5. Szervezetek és szervezeti kultúrák, szervezeti formák
6. Kommunikáció, motiváció, motivációs elméletek
7. Döntési modellek. Csoportmódszerek és csoportos döntési technikák
8. Problémakezelés és problémamegoldás a menedzsmentben
9. Vezetõi stílusok
10. Tudásmenedzsment. Információ menedzsment.
11. A technológia menedzselése, Információs rendszerek menedzselése
12. Változásmenedzsment, Kockázatmenedzsment
13. Nemzetközi menedzsment, interkulturális menedzsment
14. A menedzsment forradalma (?)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás megszerzésének feltételei: megfelelõ minõségû, saját munkát tartalmazó évközi házi dolgozat határidõre történõ leadása. A plagizálás, illetve a csalás bármely formája nem megengedett és a szabályzatokban szereplõ büntetést von maga után.

Évközi jegy a ZH és a házi dolgozat eredménye alapján.

Teljesítmény Érdemjegy
- 50 % (1) elégtelen
51 % - 62 % (2) elégséges
63 % - 74 % (3) közepes
75 % - 88 % (4) jó
89 % - (5) jeles
 
Kötelező irodalom: Az órán elhangzottak, és az ajánlott irodalom kijelölt részei.
Kocsis József: Menedzsment – mûszakiaknak. Mûszaki Könyvkiadó. Budapest. 1993. illetve késõbbi kiadás
Tóth Gábor: Menedzsment elõadás vázlatok Tansegédlet. VMI 2011., internetrõl letölthetõ (OE háló)
Farkas András: Illusztráció és ábragyûjtemény. Tansegédlet. VMI. 2004. 46 oldal internetrõl letölthetõ (BMF háló)
Ajánlott irodalom: Lee Iacocca, William Novak. Egy menedzser élete, Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1988.
Lee Iacocca, Catherine Whitney. Vezetõink, hol vagytok? Alinea Kiadó, Budapest, 2010.
Akik a világot mozgatják - Sikeres üzletemberek, Alinea Kiadó, Budapest, 2008.
Akik a világot mozgatják - Üzleti gondolkodók, Alinea Kiadó, Budapest, 2009.
C. K. Prahalad. Új menedzsmentparadigmák felé, Alinea Kiadó, Budapest, 2009.
Girard, Bernard. A Google-modell. A menedzsment forradalma, Typotex, Budapest, 2010.
Pataky Béla, A technológia menedzselése, Typotex, Budapest, 2005.
Lashinsky, Adam. Az Apple kulisszatitkai, HVG Könyvek, Budapest, 2012.
Fred Vogelstein. Apple vs. Google - Hogyan forradalmasítja életünket a gigászok harca, HVG Könyvek, Budapest, 2014.