Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Könnyûipari mérnök; Környezetmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: dr. László Gábor;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG2A5LC - Vállalkozásgazdaságtan II.
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerjék az alkalmazható menedzsment módszereket és azok hatásait a valós élet példáin keresztül, rövid filmrészletekkel illusztrálva.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A menedzsment mint tudomány és mint mindennapi gyakorlat – a menedzsment szakterületei
A menedzsment alapfogalmai
Vezetõk vs. menedzserek
2. Stratégiai menedzsment
Szervezetek és szervezeti kultúrák, szervezeti formák
Kommunikáció, motiváció, motivációs elméletek
3. Problémakezelés és problémamegoldás a menedzsmentben
Vezetõi stílusok
Változásmenedzsment, Kockázatmenedzsment
4. A technológia menedzselése
Információs rendszerek menedzselése
A menedzsment forradalma (?)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás megszerzésének feltételei: megfelelõ minõségû, saját munkát tartalmazó évközi házi dolgozat határidõre történõ leadása. A plagizálás, illetve a csalás bármely formája nem megengedett és a szabályzatokban szereplõ büntetést von maga után.

Írásbeli vizsga.

Teljesítmény Érdemjegy
- 50 % (1) elégtelen
51 % - 62 % (2) elégséges
63 % - 74 % (3) közepes
75 % - 88 % (4) jó
89 % - (5) jeles
 
Kötelező irodalom: Dr. Kocsis József: Menedzsment – mûszakiaknak. Mûszaki, Budapest, 1993.
Dr. Farkas András: Illusztráció és ábragyûjtemény a „Menedzsment” tárgyhoz. Tansegédlet, VMI, 2003.
Az órán elhangzottak, és az ajánlott irodalom kijelölt részei.
Ajánlott irodalom: Lee Iacocca, William Novak. Egy menedzser élete, Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1988.
Lee Iacocca, Catherine Whitney. Vezetõink, hol vagytok? Alinea Kiadó, Budapest, 2010.
Akik a világot mozgatják - Sikeres üzletemberek, Alinea Kiadó, Budapest, 2008.
Akik a világot mozgatják - Üzleti gondolkodók, Alinea Kiadó, Budapest, 2009.
C. K. Prahalad. Új menedzsmentparadigmák felé, Alinea Kiadó, Budapest, 2009.
Girard, Bernard. A Google-modell. A menedzsment forradalma, Typotex, Budapest, 2010.
Pataky Béla, A technológia menedzselése, Typotex, Budapest, 2005.
Lashinsky, Adam. Az Apple kulisszatitkai, HVG Könyvek, Budapest, 2012.
Fred Vogelstein. Apple vs. Google - Hogyan forradalmasítja életünket a gigászok harca, HVG Könyvek, Budapest, 2014.