Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Berecz József Oktatók: Vécsey Alexandra;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A végzõs hallgatók képesek legyenek önállóan, saját vállalkozás indítására, annak elõkészítésére és lebonyolítására
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Évközi dolgozat prezentációja és leadása a Moodle rendszeren keresztül. Részletes követelmények szintén a Moodle-ban megtalálhatók.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Induló vállalkozás folyamata. Ötletgyûjtés, piaci környezet, termék.
2. Háttér tervezési számítások, személyi és szervezeti feltételek
3. Üzleti tervezés és a vállalkozás indítása. Esettanulmányok.
4. Vállalkozási forma választása. Alapítási folyamat.
5. Prezentációk
11.
14.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ

 
Kötelező irodalom: Kadocsa György: Vállalkozások szervezése AMICUS Bp 2003
Ajánlott irodalom: Huzrik Anna – Vitéz Péter: Vállalkozz Okosan! Start Nyíregyháza 2001
 
Egyéb segédletek: Moodle-rendszerben közzétett esettanulmányok, cikkek
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000