Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Borbás László Oktatók: Borbás László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg az EU-ban létezõ specifikus vállalkozási formákat. Kapjanak áttekintést a közösségi szintû verseny- illetve támogatáspolitikáról,
annak érdekében, hogy a késõbbiekben, akár vállalkozóként is képesek legyenek felismerni cégük érdekeit és eredményesen szerepelni az EU piacain.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1 zh (min 51%)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Fogyasztóvédelem és piacfelügyelet vállalkozásokat érintõ kérdései. Az EU támogatáspolitikája és versenyszabályozása. Közbeszerzés szabályai.
2. Az EU KKV-kra vonatkozó politikája. Magyar vállalkozások részvétele a közösségi programokban. Vállalkozás fejlesztési akciók. Pályáztatás, pályázatkészítés.
3. Lobbizás az EU-ban. Vállalkozások önértékelése, vállalkozási tükör készítés.
4. Vállalkozói érdekképviseletek az EU-ban. Kamarai munka sajátosságai.
5. ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli és szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról.Kézikönyv kis- és középvállalkozóknak. Harmadik , átdolgozott kiadás.Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Budapest 2004.
Ajánlott irodalom: http://bkik.hu/23-Kiadvanyok-tanulmanyok: Összefoglaló tanulmány a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztési politikájának megalapozására BKIK 2010.
Study on the representativeness of business organisations for SMEs in the European Union. Final report. Zoetermeer, May 2009.
 
Egyéb segédletek: Órai prezentációk
Honlapok: http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm
http://een.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/cip/cosme/
http://www.euvonal.hu/index.php?op=mindennapok_vallalkozas&id=37
http://europa.eu/youreurope/business/index_hu.htm
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000