Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Gombaszögi Ildikó Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: Közgazdaságtan szigorlat
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 16 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A számviteli törvény felépítésének megismerése, az alapvetõ számviteli fogalmak, értékelési eljárások elsajátítása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. konzultáció: A számvitel fogalma, feladatai, területei. A számviteli információs rendszer elemei. A mérleg és a leltár kapcsolata, tartalma.
2. 2. konzultáció: Értékelési szabályok. Bekerülési érték, mérlegérték meghatározása. (Le- és felértékelési lehetõségek)
3. 3. konzultáció: Az eredménykimutatás rovatainak tartalma. A kettõs könyvelés alapjai, egyszerû gazdasági események rögzítése.
4. 4. konzultáció: ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:

Félévközi jegy, amely a házi feladatok és a zh eredménye alapján kerül kialakításra (20%- 80% arányban). Az osztályzatok:
50%-elégséges, 65%-közepes, 80%-jó, 90%-jeles.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
1db zh megírása az utolsó órán.
 
Kötelező irodalom: Dr Horváth Katalin: Számvitel a gyakorlatban
Dr Horváth Katalin: Alapismereti példatár
A 2000. évi C. tv. a számvitelrõl
Ajánlott irodalom: Dr Sztanó Imre: Számviteli alapok BGF