Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Horváth Katalin Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMSM111LK
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 16 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A Számvitel I. tantárgy keretében elsajátított ismeretek, mérlegtételek értékelésének eredményre gyakorolt hatásának elsajátítása. Erdeménykimutatások összeállítása, valamint a vezetõi számvitel alapvetõ feladatainak megismerése. Elsõdleges cél tehát, hogy a hallgató a munkájában alkalmazni tudjon szintetizáló számviteli ismereteket.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének feltétele 1db zh megírása az utolsó órán, valamint a házi feladatok beadása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az eszközök mérlegtételei, fogalmak, bekerülési értékek, mérlegértékek, kapcsolódó gazdasági események rögzítése és eredményre gyakorolt hatása.
2. A források mérlegtételei, fogalmak, bekerülési értékek, mérlegértékek, kapcsolódó gazdasági események rögzítése és eredményre gyakorolt hatása.
3. Eredménykimutatások összeállítása (A rovatok tartalma, kapcsolódó gazdasági események)
Az önköltség számítási szabályzat tartalma, költség kalkulációs sémák
Elsõdleges és másodlagos könyvelési szabályok (5.-6.-7. számlaosztályok használata)
4. Konszolidáció, Kiegészítõ melléklet, Speciális céghelyzetek számviteli feladatai
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Szóbeli vizsga kiadott tételsor alapján
Az eszközök mérlegtételei, fogalmak, bekerülési értékek, mérlegértékek, kapcsolódó gazdasági események rögzítése és eredményre gyakorolt hatása.
 
Kötelező irodalom: Dr Horváth Katalin: Számvitel a gyakorlatban
Dr Horváth Katalin: Alapismereti példatár
A 2000. évi C. tv. a számvitelrõl
Ajánlott irodalom: Vezetõi számvitel - jegyzet