Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Gombaszögi Ildikó Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMKG212NH
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyik és beadandó hf
7. és a 14. héten zh
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az adóztatás története, adózási alapfogalmak
2. Az adózás rendjérõl szóló törvény
3. A SZJA
4. A SZJA
5. Az EVA
6. A társasági és osztalék adó
7. Zh
8. Az ÁFA
9. A jövedéki adó
10. A helyi adók
11. Kisadók
12. A társadalom biztosítási befizetések
13. Számítási feladatok
14. Zh
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az osztályzatok a következõképpen alakulnak a két zh összpontszáma alapján(Külön-külön az 50%-ot teljesíteni kell):
0-50%-ig elégtelen (1)
51-66%-ig elégséges (2)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)
 
Kötelező irodalom: 1. Adó törvények
2. Sztanó Imréné dr:Adók, illetékek, járulékok és vámok
 
Egyéb segédletek: A tanulási és oktatási stratégiák: (a tanulást segítõ számítógépes programok, videók, CD-k, stb)