Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Petõné dr. Csuka Ildikó Oktatók: Saáry Réka;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 10 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerjék az arculattervezés, arculatépítés folyamatát, betekintést nyerjenek a ma már komoly létjogosultságot nyert PR szakma rejtelmeibe.
Az elméleti és gyakorlati ismeretek szintézisét esettanulmányok feldolgozása, egyéni valamint csoportos feladatok elvégzése segíti.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantárgy a félév végén félévközi jeggyel zárul. A jegy kialakításába a következõ feladatok végrehajtása kerül beszámításra: 1 zárthelyi dolgozat megírása
50%, 1 írásbeli házi dolgozat elkészítése Word formátumban, írásban, és a házi dolgozat ppt formátumú prezentációja 50%.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A szervezet fogalma, szervezet és környezetének kapcsolata. Szervezeti magatartás, kommunikáció
2. A hírnév fogalma, hírnévmenedzsment image, az arculat, mint komplex rendszer A Corporete Identity értelmezése, tartalmi és formai elemei. Corporete Behaviour, Corporate Communication, Corporete Design. Az arculattervezés, arculatépítés, a public relation tevékenység munkafolyamata, tervezési szempontok, hatékonyságmérés.
3. A belsõ public relations, munkaadói márka (Employer Branding) Külsõ public relations, marketing PR. A szervezetek társadalmi felelõsségvállalása (CSR: Corporate Social Responsability. Public relations nyomtatott, elektronikus eszközei, on-line public realtions.
4. Média-, sajtókapcsolatok szerepe az arculatépítésben A kríziskommunikáció jellemzõi, a 3L, a kríziskommunikációs helyzetek kezelése. Issue management
5. Public relations szerepek, feladatok, PR szakember feladatai, public relations helye a szervezetben. A public relations fejlõdéstörténete
 
Kötelező irodalom: Nyárádi Gáborné - Szeles Péter: Public Relations I, II. Perfekt, Budapest 2004
Szeles Péter: A hírnév ereje. IV. fejezet. STAR PR Ügynökség Budapest, 1999
Ajánlott irodalom: Barát Tamás: A bizalom tolmácsai. Medipen Kiadó Budapest, 2001
Mónus Ágnes: PR a bizalomépítés mûvészete. SHL Kiadó Budapest 2001
Nyárádi Gáborné - Szeles Péter: Public Relations I, II. Perfekt, Budapest 2004
Pelejtei Tibor: Public Relations. Informatikai és Könyvtári Szövetség Budapest, 2000