Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Tibor Ágnes Oktatók: Dr. Kadocsa György;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A végzõs hallgatók képesek legyenek önállóan, saját vállalkozás indítására, annak elõkészítésére és lebonyolítására
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalkozó, vállalkozás, szereplõk, motivációk
2. Ötletgyûjtés és értékelés
3. Döntés a vállalkozás indításáról
4. Piacelemzés
5. Tervezett termék, szolgáltatás elemzése
6. Technikai háttér tervezése
7. Személyi háttér tervezése
8. Beruházási tervszámítások
9. Szervezet és létszám tervezése
10. Mûködési terv
11. Árbevétel – költségek tervezése
12. Likviditási terv
13. Vállalkozási forma választása és felépítése
14. Cégalapítás és dokumentálása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
évközi dolgozat prezentációja és leadása
 
Kötelező irodalom: Kötelezõ: Kadocsa György: Vállalkozások szervezése AMICUS Bp 2003
Ajánlott irodalom: Ajánlott: Szerb László: Kisvállalati gazdaságtan és vállalkozástan PE Pécs 2000