Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 8
Tagozat: Nappali Nyelv: német Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Biztonságtechnika szak; Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak; Gépészmérnök szak; Had- és biztonságtechnikai mérnök szak; Informatikus közgazdász szak; ipari és formatervezõ mérnök; Könnyûipari mérnök; Környezetmérnök szak; Mechatronikai mérnök szak; Mûszaki informatika szak; Műszaki menedzser BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak; Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Imre Zoltán Oktatók: Dr. Nagy Imre Zoltán;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 2
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A vállalatvezetési ismeretek (management) problémamegoldó alkalmazása.
Szakdolgozati konzultáció német nyelven fõleg a következõ témákban:
A vezetés fejlõdésének történeti áttekintése. Társasági formák és a tulajdonosi vezetés. A vállalat vezetésének gyakorlati területei, a vállalat küldetése (az innováció és marketing menedzsmentjének szerepe). Termelés, beszerzés, értékesítés, pénzügy-számvitel, emberi erõforrások menedzsmentjének szerepe a vállalati struktúrában.
Vezetési módszerek, technikák. Szervezeti diagnózis, üzleti terv.
Feasibility study, tanácsadás . A vezetõ személyisége. A vezetés kulturális aspektusai. Vezetõi stílusok. A vállalkozói szellem.
Az anyavállalati irányítás és a leányvállalat mûködése. Konkrét vállalati vezetési, irányítási rendszerek bemutatása és értékelése.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Szóbeli, a szakdolgozat védése