Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Villamosmérnök-asszisztens;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kasza Jenõ Oktatók: Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A vállalkozásokkal, gazdasági rendszerekkel kapcsolatos legfontosabb alapismeretek, technikai részletek, fontosabb gazdasági számítások elsajátítása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Rendszertani alapfogalmak. A gazdasági rendszerek. A gazdasági rendszerek jellemzõi, folyamatai.
2. A gazdasági rendszer szerkezete, irányítása. A rendszer és környezetének kapcsolata.
3. A szervezés fogalma, szükségszerûsége, folyamata. Szervezéselmélet és módszertan.
4. Vállalkozási alapfogalmak. A vállalkozások tevékenységi blokkjai. A vállalkozások érintettjei és céljaik. A vállalkozások választható formái.
5. A gazdasági társaságok jellemzõi. Vállalkozások alapítása, megszüntetése.
6. A gazdálkodó egységek választható szervezeti formái és jellemzõi.
7. Zh. írás.
8. A menedzsment és szakterületi eljárásai. Stratégia, marketing. Projekt menedzsment.
9. A termelés tervezése. A gyártási folyamat fõbb területei. anyaggazdálkodás. A készletszintek meghatározása.
10. Költség és eredmény kontrolling. A költségek különbözõ szempontok szerinti kategorizálása, jellegzetességek. A tradicionális költségszámítás.
11. A fedezeti költségszámítás fõbb jellegzetessége. Költségreagálások.
12. A befektetésekkel kapcsolatos száõmítások. Megtérülés és hozam számítások.
13. Zh írás.
14. Beszámoló. A félév értékelése, lezárása
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Zh. írás a 7 és 13. héten.
A TVSZ elõírása szerint, pótlás egy alkalommal a vizsgaidõszak elején..
 
Kötelező irodalom: Kasza-Lehotai: Vállalkozásgazdaságtan. BMF 2005
Ajánlott irodalom: Chikán A. Vállalatgazdaságtan. Aula kiadó, Bp.1999
 
Egyéb segédletek: A tárgy minõségbiztosítási módszere: összhangban van szak követelményeivel.A tantárgyfelelõs a bekövetkezett változások figyelembevételével
gondoskodik a tananyag folyamatos karbantartásáról.